Dịch vụ thông quan hàng hóa

Dịch vụ thông quan hàng hóa nhanh gọn tiết kiệm tối đa chi phí cũng như thời gian của bạn.Gọi ngay cho VNTC EXPRESS để được tư vấn báo giá miễn phí.
VNTC EXPRESS hướng dẫn khái quát các công việc cần thiết của người khai hải quan, cơ quan hải quan, xử lý của Hệ thống VNACCS từ khâu khai báo thông tin xuất khẩu/nhập khẩu, đăng ký tờ khai hải quan, các thủ tục liên quan trong quá trình thông quan, đến khi được cấp phép thông quan hàng hóa

THỦ TỤC HẢI QUAN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU
Quy trình cơ bản
Collapse Quy trình chi tiết Quy trình chi tiết
IDA – Khai thông tin nhập khẩu
IDB – Gọi thông tin khai nhập khẩu
IDC – Đăng ký tờ khai nhập khẩu
IDD – Gọi thông tin đã khai báo nhập khẩu chính thức
IDA01 – Sửa đổi thông tin khai báo nhập khẩu
IDE – Khai báo sửa đổi tờ khai nhập khẩu
IID – Tham chiếu tờ khai nhập khẩu
Collapse THỦ TỤC HẢI QUAN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU
Quy trình cơ bản
Collapse Quy trình chi tiết Quy trình chi tiết
EDA – Khai thông tin xuất khẩu
EDB – Gọi thông tin khai xuất khẩu
EDC – Đăng ký tờ khai xuất khẩu
EDD – Gọi thông tin đã khai báo xuất khẩu chính thức
EDA01 – Sửa đổi thông tin khai báo xuất khẩu
EDE – Khai báo sửa đổi tờ khai xuất khẩu
IEX – Tham chiếu tờ khai xuất khẩu
Collapse CÁC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CHUNG CÁC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CHUNG
Collapse Khai báo hóa đơn điện tử
IVA – Đăng ký hóa đơn điện tử
IVA01 – Gọi thông tin hóa đơn/phiếu đóng gói để sửa đổi
IIV – Tham chiếu thông tin hóa đơn/packing list
Collapse Khai bổ sung sau thông quan
AMA – Khai thông tin sửa đổi bổ sung
AMB – Gọi lại thông tin khai bổ sung để sửa đổi
AMC – Đăng ký tờ khai bổ sung
IAD – Tham chiếu tờ khai bổ sung
Collapse Đăng ký danh mục miễn thuế
TEA – Khai danh mục miễn thuế
TEB – Gọi lại danh mục miễn thuế đã khai để sửa đổi
ITE – Tham chiếu danh mục miễn thuế
Collapse Hàng hóa tạm nhập – tái xuất
TIA – Khai bổ sung thông tin quản lý tạm nhập – tái xuất
TIB – Gọi ra để sửa đổi thông tin tạm nhập – tái xuất
ITI – Tham chiếu các thông tin về tờ khai tạm nhập – tái xuất
Collapse Khai báo đính kèm tài liệu điện tử
HYS – Khai báo đính kèm tài liệu điện tử
HYE – Thay đổi khai báo đính kèm tài liệu điện tử